בית
מדריך למורה לכרך שבת

קובץ שאלות על המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת להורדה (מדובר בקובץ גדול, כ-135 עמודים)

המשך קריאה...
 
יצאה לאור המהדורה החדשה של כרך שבת

בשעה טובה ומוצלחת יצאה לאור המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת.

שני הכרכים מקיפים את כל הנושאים בהלכות שבת.

הכרכים זמינים לציבור בחנות מכון הספרים הר ברכה ובחנויות הספרים המובחרות.

לחנות הספרים של מכון הר ברכה.

לצפייה בתוכן מפורט של הספר החדש

 
הבהרה לגבי מהדורת שבת החדשה

עזרי הלמידה המופיעים באתר מתייחסים למהדורת שבת הראשונה.

בנוסף קיים מאגר שאלות מעודכנות על מהדורת שבת החדשה, למעלה מ3,500 שאלות על שני הכרכים החדשים.

כל המעוניין לקבל את קובץ השאלות החדש בדואר האלקטרוני מתבקש לפנות למכון הר ברכה.

 
תיאום פגישה

עדיין אינכם לומדים פניני הלכה בבית הספר? מעוניינים שנציג שלנו יגיע אליכם ויציג לכם את ספרי פניני הלכה?

צרו קשר עם מכון הר ברכה.

 
2 יחידות חדשות

חדש - ללומדים בתכנית חורב

אושרו (למוסד זה בלבד) שתי יחידות בגרות חדשות המבוססות על פניני הלכה 1. העם והארץ + פסח 2. זמנים לפרטים נוספים צרו קשר: morim@yhb.org.il

 
פניני הלכה שבת - תוכן מפורט PDF הדפסה דואר אלקטרוני
נכתב ע"י ּ   
רביעי, 03 נובמבר 2010 10:57

כרך ראשון

א - פתיחה

א - שבת מנוחה - השלמת הבריאה. ב - ברכה וקדושה. ג - שבת וישראל. ד - מקומה של יציאת מצרים לחירות בשבת. ה - סגולת ישראל והשבת. ו - ששת הימים ושבת. ז - המן בשבת. ח - זכור ושמור. ט - זכור - יסודות האמונה. י - שמור - שביתה ממלאכת המשכן. יא - שקולה כנגד כל המצוות כי בה מתגלית האמונה. יב -החורבן בעוון חילול שבת. יג - הגאולה תלויה בשמירת שבת. יד - חומרת עוון חילול שבת. טו - שבת שלום ואחדות.

ב - הכנות לשבת

א - ההכנות לשבת. ב - יום שישי. ג - קניית המאכלים לשבת. ד - בגדי השבת. ה - הכנת הגוף והבית לשבת. ו - המצווה להשתתף בהכנות לשבת. ז - איסור קביעת סעודה בערב שבת. ח - איסור עשיית מלאכה בערב שבת. ט - מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת. י - הפלגה בספינה לטיול שיימשך ביום השבת. יא - הפלגה לצורך מצווה, והפלגה בספינה של יהודים. יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת.

ג - זמני השבת

א - זמני השבת. ב - מצוות תוספת שבת. ג - כיצד מקבלים תוספת שבת. ד - דין המקבל על עצמו שבת. ה - האם מותר להתפלל מנחה אחר קבלת תוספת שבת.

ד - הדלקת נרות שבת

א - מצוות הדלקת נרות שבת. ב - מקום ההדלקה ועל מי המצווה להדליק. ג - במה מדליקים וכמה נרות. ד - ברכת ההדלקה. ה - האם אפשר לצאת בתאורה חשמלית. ו - דין שתי משפחות שאוכלות יחד כיצד ידליקו. ז - דין נשוי ורווק השובת מחוץ לביתו. ח - המתגוררים בפנימיות וחולים.

ה - תורה ותפילה בשבת

א - לימוד תורה בשבת. ב - סדרי הלימוד בשבת. ג - שינה בשבת. ד - דרשת השבת. ה - נשים בלימוד תורה בשבת. ו - קריאת התורה בשבת. ז - הפטרה. ח - קריאה בתורה במנחה של שבת. ט - שניים מקרא ואחד תרגום. י - מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום. יא - תפילות השבת. יב - ויכולו. יג - מגן אבות - מעין-שבע. יד - 'קבלת-שבת' ועוד הוספות בתפילות. טו - מנהג אמירת שבת שלום לרב.

ו - הלכות קידוש

א - זכור ושמור. ב - כיצד מקיימים מצוות זכור. ג - קידוש על היין. ד - היינות הכשרים לקידוש. ה - שיעור היין בכוס של ברכה. ו - דיני כוס של ברכה. ז - חלוקת היין לכל המסובים. ח - מנהגי הקידוש וכיסוי החלה. ט - איסור אכילה ושתייה לפני הקידוש. י - קידוש במקום סעודה.

ז - סעודות השבת ומלווה מלכה

א - מצוות סעודות שבת. ב - גדרי המצווה. ג - לחם משנה ובציעת הפת. ד - מעלת סעודת היום. ה - סעודה שלישית. ו - ברכת המזון. ז - משמעותה של סעודת 'מלווה-מלכה'. ח - הלכות סעודת מלווה מלכה.

ח - הבדלה ומוצאי שבת

א - יסוד ההבדלה. ב - סדר ההבדלה על הכוס. ג - מנהגי ההבדלה. ד - משקה מדינה. ה - בשמים. ו - נר. ז - עד מתי אפשר להבדיל. ח - איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני הבדלה.

ט - כללי המלאכות

א - המצווה בתורה. ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהם. ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים. ד - יסוד גזרות ותקנות חכמים בשבת. ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא. ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה. ז - מקלקל. ח - קיום. ט - גרמא. י - ילדים וגוים ובעלי חיים. יא - 'שבות-דשבות' לצורך מצווה ובמקום הפסד. יב - 'שבות' לצורך מצווה גדולה ולצורך רבים.

י - בישול

א - הקדמה. ב - כללי הלכות בישול. ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר. ד - חום שהיד סולדת בו. ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים. ו - מנהג תימנים ואשכנזים בתבשיל נוזלי. ז - כלי ראשון, שני ושלישי. ח - הכנת תה בשבת. ט - עירוי רותחים לכוס רטובה. י - האם גוש חם מבשל?. יא - בישול אחר אפיה וכדומה. יב - מגיס - ערבוב. יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף. יד - פתיחה לדין השהיית תבשיל בערב שבת. טו - ההיתר הראשון - כאשר התבשיל מבושל. טז - ההיתר השני - לכסות את האש. יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת. יח - הנחה בשבת - שלא יעשה פעולה שנראית כבישול. יט - החזרה בשבת. כ - דינים בהנחה והחזרה על פלטה. כא - האם מותר להחזיר תבשילים לתוך תנור אפיה. כב - כללי הטמנה. כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק-פאט). כד - מים מדוד חשמל. כה - דוד שמש.

יא - הלכות בורר

א - ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר'. ב - דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור. ג - שני מיני מאכלים מעורבים. ד - האיסור רק בתערובת. ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל. ו - לאלתר. ז - ביד ולא בכלי. ח - הסרת קליפות וגלעינים. ט - עצמות שבדגים ובבשר. י - הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו. יא - סינון משקים. יב - הפרדת מרק מחלקי אוכל גושי שבתוכו. יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים. יד - תיון ושקית תה. טו - הוצאת חרקים מאוכל ועוד דינים. טז - כלים, משחקים, סכו"ם וספרים. יז - מלאכת דש. יח - פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים.

יב - הכנת מאכלים

א - מלאכת טוחן. ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו. ג - מלאכת לש. ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי. ה - אם מותר לעשות עיסה עבה בשינוי. ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי. ז - דינים שונים. ח - סחיטת פירות. ט - איסור כבישה ומליחה במאכלים. י - צביעה במאכלים. יא - כתיבה בניין ומירוח במאכלים. יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך.

יג - מלאכות הבגד

א - פתיחה. ב - המלאכות שבבגד. ג - הלכות ליבון - כיבוס. ד - השריית בגדים בנוזלים. ה - ניקוי שולחן וכלים שבכיור. ו - בגדי עור ונעליים והסרת בוץ. ז - מפות ובגדים מניילון ופלסטיק ומחוטי פוליאסטר. ח - הסרת כתמים ואבק בשבת. ט - קיפול הטלית בשבת ועוד דינים. י - תופר. יא - קורע. יב - טיטולים ופלסטרים ודבקיות. יג - קושר ומתיר. יד - קשרים אסורים. טו - קשרי עניבה וקשר יחיד. טז - דינים שונים.

יד - הטיפול בגוף

א - מלאכת גוזז. ב - גוזז וחובל באדם. ג - סירוק שיער וסידור צמות. ד - איפור הפנים. ה - סיכת שמנים בשמים ומריחת קרמים ומשחות. ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים. ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים. ח - רחיצה בשבת. ט - שחיה וטבילה בשבת.

טו - בונה סותר בבית וכלים

א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש. ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה. ג - חיבור דברים לבית ולקרקע. ד - מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים. ה - מדיני אוהל. ו - האסור והמותר בכלים. ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים. ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם. ט - ניקוי רצפה ותיקונים בבית. י - מחתך. יא - פתיחת קופסאות שימורים. יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר. יג - פתיחת בקבוקים. יד - פתיחת פחיות והפרדת גביעים.

 

כרך שני

טז - מבעיר ומכבה

א - מלאכת הבערה. ב - פרטי הלכות הבערה. ג - גזירת חכמים שלא לקרוא לאור הנר. ד - דינים הקשורים לנר שבת. ה - מלאכת מכבה וביאור 'מלאכה שאינה צריכה לגופה'. ו - דין שריפה המכלה ממון. ז - כיבוי אש במקום פיקוח נפש. ח - כיבוי למניעת נזקי גוף מרבים.

יז - חשמל ומכשיריו

א - איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה. ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים. ג - מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול). ד - מעליות. ה - שימוש בחשמל המיוצר בשבת. ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו. ז - כפתור ויסות לתרמוסטט. ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן. ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו. י - מדיח כלים. יא - דלתות חשמליות. יב - חדרים שבכניסה אליהם נדלק אור. יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין. יד - פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית. טו - מערכות אזעקה בשבת. טז - כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת. יז - שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטאלי. יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים.

יח - כותב מוחק וצובע

א - כתיבה ומחיקה. ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש. ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב. ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל. ה - מלאכת צובע. ו - מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

יט - מלאכות שבצומח ובו יבוארו מלאכות: חורש, זורע, קוצר ומעמר

א - חורש. ב - גרירת חפצים והסעת עגלה. ג - זורע. ד - השקיה. ה - האם מותר להשתמש בכיור שמימיו נשפכים בחצר. ו - קוצר. ז - איסור שימוש באילן. ח - דינים נוספים. ט - ענפים ופרחים שבאגרטל. י - עציץ. יא - מעמר.

כ - בעלי חיים

א - שביתת בעלי חיים. ב - במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה. ג - האכלת בהמות וחיות. ד - חליבה בשבת. ה - טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים. ו - מלאכת צידה. ז - צידה ללא כוונה. ח - שוחט. ט - חובל. י - הריגת וצידת נחשים, עקרבים, חרקים ויתושים.

כא - הלכות הוצאה

א - מלאכת הוצאה. ב - רשות היחיד ורשות הרבים. ג - מקום פטור וכרמלית. ד - טעם איסור טלטול ד' אמות ב'רשות-הרבים'. ה - איסור טלטול מהתורה ומדברי חכמים. ו - טלטול פחות פחות מד' אמות ברשות הרבים. ז - ההיתר לטלטל למקום פטור. ח - רשות הרבים מן התורה. ט - הלכה למעשה. י - לבישת בגד אינה נחשבת הוצאה. יא - מהם הדברים הטפלים לבגד ודין כפתורי רזרבה. יב - תשמישי הגוף - משקפיים ותחבושת. יג - מקל הליכה וכלב נחיה וכסא גלגלים. יד - תכשיטים. טו - שעון, מפתח, תעודת זהות ותרופות.

כב - צביון השבת

א - המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה. ב - מקח וממכר. ג- קבלת מוצרים מחנות ומסעדה. ד - הלוואה השאלה ומתנה. ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה. ו - טבילה ומדידה בשבת. ז - הליכה בנחת ריצה וקפיצה. ח - התעמלות ואופניים. ט - הליכה לצורך חול. י - דיבור בענייני מלאכה וחשבונות. יא - הליכה ודיבור לצורך מצווה. יב - המותר והאסור בקריאה. יג - משחקים בשבת. יד - שכר שבת. טו - הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן. טז - היתרים להכין משבת לחול. יז - ניגון בכלי זמר והשמעת קול. יח - מחיאת כף וריקוד. יט - מוזיקה וסרטים ממכשירים אלקטרוניים.

כג - מוקצה

א - יסוד האיסור. ב - כללי מוקצה. ג - מוקצה מחמת גופו. ד - מוקצה מחמת חסרון כיס. ה - בסיס לדבר האסור - נעשה על ידי פעולה מודעת. ו - המשך. ז - כלים שמלאכתם לאיסור. ח - כלים שמשמשים להיתר ואיסור. ט - כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים. י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה. יא - איסור לבטל כלי מהיכנו. יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי. יג - כלים שנשברו ובגדים שהתבלו. יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו. טו - נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן.

כד - דיני קטן

א - מצוות חינוך. ב - החינוך למצוות לא תעשה. ג - על מי חובת החינוך והמחאה. ד - איסור הדלקת אור וכיבויו על ידי קטן. ה - היתרים לשעת הדחק. ו - קטן כחולה. ז - משחקים מותרים ואסורים בשבת. ח - משחקים נוספים ומשחקים בחצר. ט - משחקי כדור וריצה. י - אופניים קורקינט וסקטים.

כה - מלאכת גוי

א - איסור אמירה לנכרי. ב - מותר ליהנות ממלאכה שעשה הגוי עבור עצמו. ג - כיצד מותר להעזר במלאכת גוי שנעשית עבור יהודי. ד - לצורך מצווה וצורך גדול. ה - היתר מלאכת גוי עבור חולה ועבור מצטער (מזגן). ו - שכיר אריס ושוכר בשדה ובמפעל. ז - מראית עין והכשלת ישראל. ח - קבלן גוי. ט - שותפות מניות ובנק.

כו - מעשה שבת ולפני עיוור

א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת. ב - איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת. ג - מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק). ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר. ה - עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים. ו - הפסקת חשמל. ז - הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת. ח - דינים בצאת השבת. ט - יחסי דתיים חילוניים (לפני עיוור). י - מכשירים ואתרים שפועלים בשבת.

כז - פיקוח נפש וחולה

א - כללי פיקוח נפש. ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן. ג - על מי מחללים שבת כדי להצילו. ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור. ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור. ו - הנסיעה לבית חולים. ז - בחירת בית החולים ורופא לנסוע אליו. ח - נסיעה של מלווי חולים ויולדת לבית חולים. ט - האם מותר לאמבולנס לחולה ולמלווים לחזור למקומם. י - נסיעת רופאים ואחיות לתורנות בשבת וחזרתם לבית. יא - קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת. יב - מלחמה בשבת. יג - מצב מלחמה ומצב שגרה בצבא וסמכות המפקד. יד - שאלות שכיחות בצבא. טו - אין לחייב אנשים לוותר כדי למעט באיסור. טז - פעילות משטרה בשבת. יז - טלפונים ניידים ונשק לצורך רפואה ובטחון.

כח - חולה שאינו מסוכן

א - כללי הלכות חולה. ב - חולה רגיל. ג - חולה במקצת ומיחושים. ד - גזירת תרופות - שחיקת סממנים. ה - תרופות בימינו. ו - דין תרופות שנוטלים ברצף. ז - זריקה, עירוי וחיטוי. ח - משחה וקומפרסים. ט - פלסטר, תחבושות וטיפול בפצעים. י - פתיחת אריזות של תרופות. יא - מדידות רפואיות ומד חום. יב - פעולות מותרות. יג - פיזיותרפיה, עיסוי ודיקור. יד - האם מותר ללכת לרופא חילוני.

כט - הלכות עירובין

א - כיצד מתקנים רשות הרבים. ב - צורת הפתח. ג - החוט צריך להיות מתוח מעל העמוד ועמודי חשמל. ד - גדרות, פרצות ותל המתלקט. ה - השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות. ו - סדר הנחת ה'עירוב' וברכתו. ז - ה'עירוב' במקום שגרים בו מחללי שבת. ח - עירוב שנפל בשבת.

ל - תחומי שבת

א - כללי מצוות תחומין. ב - ריבוע התחום. ג - תחום שבת יחודי לכל אדם. ד - השובת בתוך העיר והשובת מחוצה לה. ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום. ו - ריבוע העולם וריבוע העיר. ז - אימתי אין מרבעים. ח - חיבורי ישובים. ט - הבלעת ריבועים. י - דין הערים הגדולות. יא - היוצא מתחום שבת ודברים הבאים מחוץ לתחום. יב - עירוב תחומין. יג - סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו. יד - הנחת עירוב על תנאי לכל תושבי המקום.

עדכון אחרון ב-ראשון, 23 ינואר 2011 12:51